• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
39345 - 2020-03-31 ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริหารทรัพยากร -
39343 - 2020-03-31 ประกาศ แนวปฏิบัติในการแจกระเบียนผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39339 - 2020-03-31 ประกาศ แนวปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย และนักการเวรประจำวัน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39263 109/2563 2020-03-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 งานบุคลากร
39226 - 2020-03-18 ประกาศ แนวปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39225 - 2020-03-18 ประกาศ งดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 งานพัฒนาการหลักสูตรการเรียนการสอน
39223 - 2020-03-18 หนังสือราชการภายใน การสั่งซื้อหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ งานพัสดุ ครูทุกท่าน
39081 - 2020-03-04 ประกาศ การผ่อนผันการลงชื่อปฏิบัติงานของข้าราชการครู และพนักงานราชการ (ครู) ระหว่างการปิดภาคเรียน 2/2562 งานบุคลากร
39068 - 2020-03-02 ประกาศ ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2563 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
38992 - 2020-02-21 ประกาศ กำหนด ปิดภาคเรียน 2/2562 และเปิดภาคเรียน 1/2563 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
38901 - 2020-02-11 ประกาศ ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
38867 054/2563 2020-02-05 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (6-7 ก.พ. 2563) งานบุคลากร
38806 585/2562 2020-01-28 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบุคลากร
38801 045/2563 2020-01-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563) งานบุคลากร
38800 043/2563 2020-01-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (27 ม.ค. 2563) งานบุคลากร
38772 - 2020-01-23 ประกาศ ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 2_2562 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
38771 - 2020-01-23 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผลประเมินผล
38768 - 2020-01-23 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผลประเมินผล
38766 - 2020-01-23 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
38744 - 2020-01-20 ประกาศ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา สมควรได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูแ งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ