• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
40900 2020-09-28 บันทึกข้อความ กำหนดวันอนุมัติการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
40886 339/2563 2020-09-25 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (25 ก.ย.2563) งานบุคลากร
40868 ฝบ7/065/2563 2020-09-23 บันทึกข้อความ เผยแพร่แผนรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
40862 329/2563 2020-09-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (21 ก.ย.2563) งานบุคลากร
40840 - 2020-09-22 ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) งานทะเบียน
40786 ฝบ7/065/2563 2020-09-17 บันทึกข้อความ เผยแพร่แผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 งานทะเบียน
40746 320/2563 2020-09-14 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (22-25 ก.ย. 2563) งานบุคลากร
40743 318/2563 2020-09-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (14 ก.ย.2563) งานบุคลากร
40694 307/2563 2020-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (17-19 ก.ย.2563) งานบุคลากร
40687 - 2020-09-08 ประกาศ แนวปฏิบัติในการเข้า ออก สถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา และการเปิด ปิดประตูเข้าออกวิทยาลัยฯ งานปกครอง
40616 - 2020-09-01 ประกาศ การสอนชดเชย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
40583 289/2563 2020-08-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (2-5 กันยายน 2563) งานบุคลากร
40445 - 2020-08-18 ประกาศ หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันจัดการเรียนการสอนชดเชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
40385 266/2563 2020-08-14 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (17-21 ส.ค.2563) งานบุคลากร
40278 - 2020-08-04 ประกาศ ตารางนักศึกษาขอเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลังกำหนดเวลา งานทะเบียน
40277 ฝบ7/054/2563 2020-08-04 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ปรับระดับคะแนน ขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
40276 ฝพ01/110/2563 2020-08-04 บันทึกข้อความ ตารางการอยู่เวรตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ประตูหน้าวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
40258 ฝบ7/052/2563 2020-08-03 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน ครูผู้สอนทุกท่าน,หัวหน้างานวัดผล
40257 ฝบ7/051/2563 2020-08-03 บันทึกข้อความ สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 24 ก.ค.2563 งานทะเบียน ครูและบุคลากรทุกท่าน
40255 ฝบ7/053/2563 2020-08-03 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน หัวหน้างานกิจกรรม,หัวหน้างานวัดผล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/48 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ