• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
42420 - 2021-03-24 ประกาศ กำหนดการปิด เปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
42391 - 2021-03-23 ประกาศ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ งานพัสดุ
42337 ฝบ7/020/2564 2021-03-17 บันทึกข้อความ สรุปผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตารับตรง งานทะเบียน
42291 - 2021-03-12 ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
42279 071/2564 2021-03-12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (16-19 มี.ค.2564) งานบุคลากร
42258 056/2564 2021-03-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (26 มี.ค.-2 เม.ย.2564) งานบุคลากร
42216 - 2021-03-08 ประกาศ ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2564 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
42215 052/2564 2021-03-05 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (9 มี.ค.2564) งานบุคลากร
42038 033/2564 2021-02-18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (19 ก.พ.64) งานบุคลากร
41943 - 2021-02-08 ประกาศ แบบสํารวจความต้องการฝึกงานเบื้องต้น งานทวิภาคี
41941 - 2021-02-08 ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สมควรได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น และ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 งานบุคลากร
41936 ฝบ7/006/2564 2021-02-05 บันทึกข้อความ สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 งานทะเบียน
41935 ฝบ7/006/2564 2021-02-05 บันทึกข้อความ สรุปการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ งานทะเบียน
41817 - 2021-01-20 ประกาศ การเปิดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
41800 - 2021-01-15 ประกาศ การปิด-เปิด การเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
41781 010/2564 2021-01-14 คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าอาคารและคณะทำงานลดการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่
41764 - 2021-01-12 ประกาศ การนำนักเรียน นักศึกษาเข้ามาในสถานศึกษา กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
41726 - 2021-01-07 ประกาศ การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ด่วนที่สุด ฝ่ายบริหารทรัพยากร
41685 - 2021-01-03 ประกาศ การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูและบุคลากรทุกท่าน
41684 - 2020-12-29 หนังสือราชการภายใน ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ด่วนที่สุด งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/51 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ