• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
40039 - 2020-07-03 ประกาศ การแบ่งกลุ่มนักเรีย นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1_2563 ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฝายวิชาการ
40013 - 2020-07-02 ประกาศ แนวปฏิบัติในการเข้า-ออกสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา และการเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39984 - 2020-06-30 ประกาศ ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน-1_63 งานหลักสูตรฯ
39940 - 2020-06-24 ประกาศ แนวปฏิบัติกรณีที่เกี่ยวเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39939 - 2020-06-24 ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2563 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39886 155/2563 2020-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (19 มิ.ย.63) งานบุคลากร
39818 - 2020-06-12 ประกาศ คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ งานการค้า
39785 142/2563 2020-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (11-12 มิ.ย.63) งานบุคลากร
39720 - 2020-06-01 ประกาศ แบบฟอร์มสผ.1 และราคาวัสดุการเรียนการสอน 2563 งานพัสดุฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
39712 - 2020-05-29 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลประกอบการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 งานประกันฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
39703 139/2563 2020-05-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (29 พ.ค. และ 1 มิ.ย.63) งานบุคลากร
39702 134/2563 2020-05-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (22,25 และ 26 พ.ค.63) งานบุคลากร
39674 - 2020-05-22 ประกาศ แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
39666 - 2020-05-22 ประกาศ การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
39626 130/2563 2020-05-18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (19 พ.ค. 2563) งานบุคลากร
39607 - 2020-05-15 ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39601 - 2020-05-15 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
39530 - 2020-05-01 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ฝบ. งานทะเบียน ครูและบุคลากรทุกท่าน
39521 - 2020-04-30 ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39345 - 2020-03-31 ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริหารทรัพยากร -

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ