• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
41472 - 2020-12-04 ประกาศ แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) งานหลักสูตร
41468 - 2020-12-04 ประกาศ ประกาศกลุ่ม-PLC กลุ่มที่ 1-15 งานหลักสูตรฯ
41459 ฝบ7/088/2563 2020-12-03 บันทึกข้อความ สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ 30 พฤศจิกายน 2563 งานทะเบียน
41369 - 2020-11-25 ประกาศ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ งานพัสดุ
41368 426/2563 2020-11-25 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (28 พ.ย.-5ธ.ค.2563) งานบุคลากร
41347 407/2563 2020-11-24 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2564 งานบุคลากร
41288 400/2563 2020-11-17 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (8-11 พ.ย.2563) งานบุคลากร
41237 - 2020-11-13 ประกาศ ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 2_63 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
41181 - 2020-11-04 ประกาศ กำหนดปิดภาคเรียน 1_2563 และเปิดภาคเรียน 2_2563 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
41111 384/2563 2020-10-26 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (27-29 ต.ค.63) งานบุคลากร
41102 379/2563 2020-10-22 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (26-27 ต.ค.2563) งานบุคลากร
41093 - 2020-10-22 ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
41088 - 2020-10-21 ประกาศ แบบใบสมัคร-ใบรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ฝ่ายวิชาการ
41087 - 2020-10-21 ประกาศ แบบรายงานผลการแข่งขัน ฝ่ายวิชาการ
41086 - 2020-10-21 ประกาศ แบบใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน+ใบรายงานผลการแข่งขัน ฝ่ายวิชาการ
41054 348/2563 2020-10-19 คำสั่ง แต่งตั้งคนงาน นักการภารโรง ทำหน้าที่อยู่เวรประจำวัน และทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบุคลากร
41050 - 2020-10-19 ประกาศ แบบ ปค.5 งานควบคุมภายใน
41028 357/2563 2020-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบุคลากร
41027 359.1/2563 2020-10-15 คำสั่ง มอบหมยหน้าที่ ยาม พนักงานขับรถ อยู่เวรประจำวัน และทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบุคลากร
40977 - 2020-10-08 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ฝ่ายวิชาการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ