• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
32698 078/2561 2018-02-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการที่เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
32663 - 2018-02-16 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มขออนุมัติบุคคลทำการสอนปรับพื้นฐาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ ครูทุกท่าน
32662 - 2018-02-16 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มขออนุมัติบุคคลทำการสอน 1 งานพัฒนาหลักสูตร ครูทุกท่าน
32631 - 2018-02-13 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป (เฉพาะบางสาขาวิชา)
32622 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.06 งานครูที่ปรึกษา
32621 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.05 งานครูที่ปรึกษา
32620 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.04 งานครูที่ปรึกษา
32619 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.03 งานครูที่ปรึกษา
32618 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.02 งานครูที่ปรึกษา
32617 - 2018-02-12 ประกาศ แจ้งการส่งรสรุปการปฏิบัติงาน (คป.02,คป.03,คป.04 และคป.06) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานครูที่ปรึกษา
32594 - 2018-02-09 ประกาศ ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่เวร ยาม ฝ่ายบริหารทรัพยากร
32565 071/2561 2018-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
32563 - 2018-02-07 ประกาศ รายละเอียดจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน
32562 - 2018-02-07 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ
32560 - 2018-02-07 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ
32558 066/2561 2018-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
32533 - 2018-02-05 ประกาศ ตารางจัดนิทรรศการวิชาโครงการ 2 ปี 2560 ฝ่ายวิชาการ
32512 058/2561 2018-02-01 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32508 056/2561 2018-02-01 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32493 048/2561 2018-01-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ