• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
40278 - 2020-08-04 ประกาศ ตารางนักศึกษาขอเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลังกำหนดเวลา งานทะเบียน
40277 ฝบ7/054/2563 2020-08-04 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ปรับระดับคะแนน ขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
40276 ฝพ01/110/2563 2020-08-04 บันทึกข้อความ ตารางการอยู่เวรตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ประตูหน้าวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
40258 ฝบ7/052/2563 2020-08-03 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน ครูผู้สอนทุกท่าน,หัวหน้างานวัดผล
40257 ฝบ7/051/2563 2020-08-03 บันทึกข้อความ สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 24 ก.ค.2563 งานทะเบียน ครูและบุคลากรทุกท่าน
40255 ฝบ7/053/2563 2020-08-03 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน หัวหน้างานกิจกรรม,หัวหน้างานวัดผล
40250 243/2563 2020-07-31 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (3-7 ส.ค.2563) งานบุคลากร
40209 - 2020-07-23 ประกาศ การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่ม 1-15 งานหลักสูตรฯ
40153 198/2563 2020-07-17 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักาการแทน (17 ก.ค. 2563) งานบุคลากร
40108 - 2020-07-14 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการจัดทำผลงานประดิษฐ์เพื่อเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งานวิจัยฯ ครูทุกท่าน
40090 - 2020-07-14 ประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานPLC 1-63 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
40071 184/2563 2020-07-10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (13 ก.ค.2563) งานบุคลากร
40051 179/2563 2020-07-08 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (20-22 ก.ค.2563) งานบุคลากร
40039 - 2020-07-03 ประกาศ การแบ่งกลุ่มนักเรีย นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1_2563 ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฝายวิชาการ
40013 - 2020-07-02 ประกาศ แนวปฏิบัติในการเข้า-ออกสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา และการเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39984 - 2020-06-30 ประกาศ ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน-1_63 งานหลักสูตรฯ
39940 - 2020-06-24 ประกาศ แนวปฏิบัติกรณีที่เกี่ยวเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39939 - 2020-06-24 ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน 1/2563 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39886 155/2563 2020-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (19 มิ.ย.63) งานบุคลากร
39818 - 2020-06-12 ประกาศ คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ งานการค้า

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ