• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
33793 - 2018-06-20 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ งานบุคลากร
33773 - 2018-06-19 หนังสือราชการภายใน ขออนุญาตเวลาเรียน งานกิจกรรมฯ ครูทุกท่าน
33769 - 2018-06-19 บันทึกข้อความ แบบฟอร์มรายงานการอบรม 2561 งานบุคลากร
33768 - 2018-06-19 ประกาศ รายละเอียดจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน
33672 - 2018-06-08 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2560 งานประกันฯ ครูทุกท่าน
33645 - 2018-06-07 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
33644 255/2561 2018-06-07 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรม ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมทุกท่าน
33614 253/2561 2018-06-05 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
33564 261/2561 2018-05-30 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา(เพิ่มเติม)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
33563 255/2561 2018-05-30 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมทุกท่าน
33562 207/2561 2018-05-30 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชกาประจำปีการศึกษา 2561 งานบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
33550 - 2018-05-28 ประกาศ คู่มือ ID PLAND งานบุคลากร
33548 - 2018-05-25 หนังสือราชการภายใน ภาคผนวกPLC งานบุคลากร ครูทุกท่าน
33547 - 2018-05-25 หนังสือราชการภายใน แบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล IDPLAND งานบุคลากร ครูทุกท่าน
33518 - 2018-05-23 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการจัดทำผลงานประดิษฐ์เพื่อเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 งานวิจัย ครูทุกท่าน
33464 - 2018-05-17 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มแจ้งขั่วโมง PLC (file PDF) งานหลักสูตร ครูทุกท่าน
33463 - 2018-05-17 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มแจ้งชั่วโมง PLC (file word) งานหลักสูตร ครูทุกท่าน
33379 219/2561 2018-05-08 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
33314 216/2561 2018-05-02 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
33281 202/2561 2018-04-27 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ