• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
24893 - 2015-10-13 ประกาศ ราคาวัสดุสำนักงาน งานพัสดุ
24892 - 2015-10-13 ประกาศ แบบโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1) งานพัสดุ
24850 - 2015-10-07 ประกาศ แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน ฝ่ายวิชาการ ครูทุกท่าน
24807 - 2015-10-02 ประกาศ ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ
24804 ประกาศ 2015-10-01 คำสั่ง กำหนดการส่งแฟ้มประวัติของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
24693 - 2015-09-18 ประกาศ แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียน 2 ปี ฝ่ายวิชาการ
24644 - 2015-09-14 หนังสือราชการภายใน KOICA OJT Program (ครูอาสาสมัครเกาหลี) งานความร่วมมือ ครูและบุคลากรทุกท่าน
24552 - 2015-09-02 ประกาศ ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ
24551 - 2015-09-02 หนังสือราชการภายใน เรียนครูผู้สอน ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยฯ ครูทุกท่าน
24550 - 2015-09-02 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ
24519 - 2015-08-31 ประกาศ กำหนดการทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 78 ปี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
24430 - 2015-08-20 ประกาศ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
24396 328/2558 2015-08-17 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย งานบุคลากร
24395 328/2558 2015-08-17 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
24385 - 2015-08-17 ประกาศ แบบฟอร์มโครงการ งานวางแผนฯ
24384 - 2015-08-17 ประกาศ แบบขอครุภัณฑ์์ต่ำกว่เกณฑ์ งานวางแผนฯ
24353 - 2015-08-11 ประกาศ แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map) พ.ศ. 2558 - 2561 งานวางแผนฯ
24274 2015-08-06 หนังสือราชการภายนอก การประกวดสื่อและนวัตกรรมภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2558 เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร
24273 - 2015-08-05 หนังสือราชการภายใน ประกาศของงานการเงิน (โครงการ กกส.) งานการเงิน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
24206 - 2015-07-29 ประกาศ กำหนดการต้อนรับ ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/34 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ