• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
22255 - 2015-02-16 ประกาศ กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
22180 - 2015-02-10 ประกาศ การจัดทำข้อสอบปลายภาค งานวัดผลและประเมินผล ครูทุกท่าน
22179 - 2015-02-10 ประกาศ ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล งานวัดผลและประเมินผล ครูทุกท่าน
22161 - 2015-02-09 ประกาศ รหัสเข้าระบบส่งข้อความ-SMS-สำหรับครูที่ปรึกษา-ระดับ-ปวช.1-ปวช.3 งานปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
22159 - 2015-02-09 ประกาศ รหัสเข้าระบบส่งข้อความ-SMS-สำหรับครูที่ปรึกษา-ระดับ-ปวช.1-ปวช.3 งานปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
22157 - 2015-02-09 ประกาศ รหัสเข้าระบบส่งข้อความ-SMS-สำหรับครูที่ปรึกษา-ระดับ-ปวช.1-ปวช.3 งานปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
22156 - 2015-02-06 หนังสือราชการภายใน แจ้งระยะเวลาการทำงาน ของผู้รับเหมาฯ ด่วนที่สุด งานพัสดุ ครู และบุคลากรทุกท่าน
21993 - 2015-01-23 ประกาศ ตารางประชุมองค์การระดับชาติ ปี 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ฝ่ายวิชาการ
21992 - 2015-01-23 ประกาศ ตารางแข่งขันทักษะระดับชาติ ปี 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ฝ่ายวิชาการ
21991 - 2015-01-23 ประกาศ ตารางแข่งขันทักษะระดับชาติ ปี 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ฝ่ายวิชาการ
21839 - 2015-01-13 ประกาศ สรุปยอดนักศึกษาโควตาที่ลงทะเบียนผ่านธนาคาร งานการเงิน
21832 - 2015-01-12 ประกาศ กำหนดการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
21814 - 2015-01-08 ประกาศ ตารางการจัดนิทรรศการวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2557 ฝ่ายวิชาการ
21786 - 2015-01-06 ประกาศ การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 งานบุคลากร
21763 - 2015-01-05 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มใบสอนแทน งานวัดผลฯ
21762 - 2015-01-05 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มใบสอนชดเชย งานวัดผลฯ
21729 509/2557 2014-12-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
21728 - 2014-12-26 ประกาศ การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2558 งานการเงิน
21704 - 2014-12-25 หนังสือราชการภายใน เอกสารสำหรับใส่ในแฟ้มของแต่ละตัวบงชี้ งานประกันคุุณภาพ
21703 - 2014-12-25 หนังสือราชการภายใน SAR ของแต่ละตัวบงชี้ งานประกันคุณภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/31 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ