• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
22607 131/2558 2015-03-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
22505 - 2015-03-11 ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2558 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
22451 - 2015-03-05 ประกาศ สมุดบันทึกความดี ขรก.พลเรือน/จนท. งานบุคลากร
22429 - 2015-02-27 บันทึกข้อความ รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่มารายงานตัว (รอบโควตาพิเศษ) งานทะเบียน
22415 - 2015-02-26 ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2558 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
22355 - 2015-02-23 หนังสือราชการภายใน แจ้งเวียนครูและเจ้าหน้าที่ รับจดหมายเพื่อรับกล่องทีวีดิจิตอลฯ ด่วน งานประชาสัมพันธ์ ครูและเจ้าหน้าที่ฯ
22352 2015-02-23 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มการใช้สื่อการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
22351 - 2015-02-23 ประกาศ แบบสมุดบันทึกความดี ขรกครู งานบุคลากร ขรก.ครูทุกท่าน
22340 - 2015-02-20 หนังสือราชการภายใน แจ้งการส่งวิจัยฯ ด่วนมาก งานวิจัย ครูทุกท่าน
22320 - 2015-02-20 ประกาศ ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 งานวัดผล
22312 - 2015-02-19 ประกาศ ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 งานวัดผล
22311 - 2015-02-19 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 งานวัดผลฯ
22255 - 2015-02-16 ประกาศ กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
22180 - 2015-02-10 ประกาศ การจัดทำข้อสอบปลายภาค งานวัดผลและประเมินผล ครูทุกท่าน
22179 - 2015-02-10 ประกาศ ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล งานวัดผลและประเมินผล ครูทุกท่าน
22161 - 2015-02-09 ประกาศ รหัสเข้าระบบส่งข้อความ-SMS-สำหรับครูที่ปรึกษา-ระดับ-ปวช.1-ปวช.3 งานปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
22159 - 2015-02-09 ประกาศ รหัสเข้าระบบส่งข้อความ-SMS-สำหรับครูที่ปรึกษา-ระดับ-ปวช.1-ปวช.3 งานปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
22157 - 2015-02-09 ประกาศ รหัสเข้าระบบส่งข้อความ-SMS-สำหรับครูที่ปรึกษา-ระดับ-ปวช.1-ปวช.3 งานปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
22156 - 2015-02-06 หนังสือราชการภายใน แจ้งระยะเวลาการทำงาน ของผู้รับเหมาฯ ด่วนที่สุด งานพัสดุ ครู และบุคลากรทุกท่าน
21993 - 2015-01-23 ประกาศ ตารางประชุมองค์การระดับชาติ ปี 2557 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ฝ่ายวิชาการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ