• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
34829 545/2561 2018-10-02 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางคืน) ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบุคลากร
34828 544/2561 2018-10-02 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบุคลากร
34787 - 2018-09-27 ประกาศ แบบฟอร์มรายละเอียดรายการคำขอครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
34759 531/2561 2018-09-25 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (21-22 ก.ย.2561) งานุคลากร
34758 531.1/2561 2018-09-25 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (24 ก.ย. 2561) งานบุคลากร
34756 527/2561 2018-09-25 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (17-18 ก.ย.61) งานบุคลากร
34665 - 2018-09-12 หนังสือราชการภายใน รายละเอียดจำนวนนักศึกษา (วอศ.ลำปาง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30สค 61 งานทะเบียน ครูทุกท่าน
34585 501/2561 2018-09-03 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (7 ก.ย.2561) งานบุคลากร
34524 486/2561 2018-08-27 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (28-29 ส.ค. 2561) งานบุคลากร
34509 - 2018-08-24 ประกาศ ตารางคุมสอบปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ
34489 460/2561 2018-08-22 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (23 ส.ค. 2561) งานบุคลากร
34463 474/2561 2018-08-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและควบคุมนักเรียน นักศึกษา แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
34443 463/2561 2018-08-17 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (24-29 ส.ค.2561) งานบุคลากร
34434 - 2018-08-16 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก บุคลากร ให้ได้รับการจ้างโคยใช้เงินอุดหนุนโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานบุคลากร
34412 463/2561 2018-08-15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (27-29 ส.ค. 2561) งานบุคลากร
34407 - 2018-08-15 หนังสือราชการภายใน แบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษารายบุคคล งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
34406 - 2018-08-15 หนังสือราชการภายใน แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครูที่ปรึกษา) งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
34400 - 2018-08-15 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มการสั่งหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 งานพัสดุ ครูทุกท่าน
34382 441/2561 2018-08-10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (7 ส.ค.2561) งานบุคลากร
34380 443/2561 2018-08-10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (8 ส.ค. 2561) งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/46 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ