• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27599 - 2016-07-27 คำสั่ง รายการครุภัณฑ์ ที่ขอตั้งในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
27358 - 2016-07-06 หนังสือราชการภายใน ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ วอศ.ลำปาง (เพิ่มรถใหม่ 2 คัน) งานพัสดุ ครู และบุคลากรทุกท่าน
27088 - 2016-06-14 ประกาศ แบบบันทึกการปฏิบัติงานการพบนักเรียน นักศึกษา (กิจกรรมโฮมรูม) (แบบ คป.06) งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
27065 - 2016-06-10 ประกาศ ตารางศึกษาดูงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
26950 - 2016-05-27 หนังสือราชการภายใน ขอให้นำซากพัสดุชำรุด ประจำปี 2558 ส่งกรรมการฯ งานพัสดุ ครูและบุคลากรทุกท่าน
26949 - 2016-05-27 หนังสือราชการภายใน ขอให้นำซากพัสดุชำรุด ประจำปี 2558 ส่งกรรมการฯ งานพัสดุ ครูและบุคลากรทุกท่าน
26948 - 2016-05-27 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR ๒๕๕๘ งานประกันฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
26931 253/2559 2016-05-26 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
26926 251/2559 2016-05-26 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
26854 ศธ0604/104 2016-05-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งทบทวนปรับปรุงรายการอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของ นร.สายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำนักนโยบายฯ ครูทุกท่าน
26825 ศธ0602/165 2016-05-19 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ (พรบ.อาชีวศึกษา51, มาตรฐานคุณวุฒิ, มาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี) สำนักความร่วมมือ ครูและบุคลากรทุกท่าน
26611 186/2559 2016-04-25 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (26 เมย 59) ด่วนที่สุด งานบุคลากร รองฯ วารี
26375 - 2016-03-23 ประกาศ แบบฟอร์มการเลือกซื้อหนังสือเรียน ของ วอศ.ลป. ฝ่ายวิชาการ
26359 ศธ0606/1869 2016-03-22 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติหลักสูตร ปวส.พศ 2557 ประเภทบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดและ บริการยานยนต์ สำนักมาตรฐานฯ ครู และบุคลากรทุกท่าน
26338 - 2016-03-21 ประกาศ ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ วอศ.ลป.ประจำปีงบประมาณ 2559 งานพัสดุ
26322 - 2016-03-17 ประกาศ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้านหน้าที่ คนงาน) งานบุคคลากร
26321 - 2016-03-17 ประกาศ หลักเกณณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตารางการให้ให้คะแนน) งานบุคลากร
26315 - 2016-03-16 ประกาศ รายการราคาวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 งานพัสดุ
25571 - 2015-12-25 ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานทะเบียน
25377 - 2015-11-30 บันทึกข้อความ แบบบฟอร์มรายงานผลดำเนินโครงการ2559 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/36 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ