• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
35274 668/2561 2018-11-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (29 พ.ย. 2561) งานบุคลากร
35266 - 2018-11-28 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มเสนอโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
35238 2018-11-23 ประกาศ ทุนการศึกษาสำหรับครู มหาวิทยาลัยเสฉวน เอนจิเนียริ่ง ประเทศจีน งานความร่วมมือ ครูทุกท่าน
35183 649/2561 2018-11-16 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (19-23 พ.ย.2561) งานบุคลากร
35161 639/2561 2018-11-13 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (14 พ.ย. 2561) งานบุคลากร
35124 623/2561 2018-11-07 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2/2561 (เพิ่มเติม) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
35121 590/2561 2018-11-07 คำสั่ง ยกเลิก และขอแก้ไข มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2/2561 (เพิ่มเติม) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
35118 620/2561 2018-11-07 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมกลุ่ม ประจำปี 2562 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
35116 568/2561 2018-11-07 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2/2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
35107 628/2561 2018-11-06 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (7-9 พ.ย.2561) งานบุคลากร
35075 610/2561 2018-10-31 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (1 พ.ย.2561) งานบุคลากร
35060 - 2018-10-30 ประกาศ ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ
35059 608/2561 2018-10-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกทักษะ และดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
35053 600/2561 2018-10-29 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (26 ต.ค.2561) งานบุคลากร
35026 590/2561 2018-10-25 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2/2561 (เพิ่มเติม) งานบุคลากร
35025 546/2561 2018-10-25 คำสั่ง แต่งตั้งคนงาน นักการภารโรงทำหน้าที่อยู่เวรประจำวันและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบุคลากร
34999 - 2018-10-24 หนังสือราชการภายใน ฟอร์มเอกสาร PLC งานพัฒนาหลักสูตรฯ ครูทุกท่าน
34986 ศธ0601/8656 2018-10-22 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งปม. สอศ. ฝบ. ฝผ. งานพัสดุ ครูและบุคลากรทุกท่าน
34977 - 2018-10-22 บันทึกข้อความ เผยแพร่แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
34969 - 2018-10-19 ประกาศ แบบฟอร์ม ปย.2 (แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน) งานควบคุมภายใน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/47 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ