• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
39785 142/2563 2020-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (11-12 มิ.ย.63) งานบุคลากร
39720 - 2020-06-01 ประกาศ แบบฟอร์มสผ.1 และราคาวัสดุการเรียนการสอน 2563 งานพัสดุฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
39712 - 2020-05-29 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลประกอบการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562 งานประกันฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
39703 139/2563 2020-05-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (29 พ.ค. และ 1 มิ.ย.63) งานบุคลากร
39702 134/2563 2020-05-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (22,25 และ 26 พ.ค.63) งานบุคลากร
39674 - 2020-05-22 ประกาศ แผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ งานพัฒนาหลักสูตรฯ
39666 - 2020-05-22 ประกาศ การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
39626 130/2563 2020-05-18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (19 พ.ค. 2563) งานบุคลากร
39607 - 2020-05-15 ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39601 - 2020-05-15 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
39530 - 2020-05-01 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ฝบ. งานทะเบียน ครูและบุคลากรทุกท่าน
39521 - 2020-04-30 ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39345 - 2020-03-31 ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายบริหารทรัพยากร -
39343 - 2020-03-31 ประกาศ แนวปฏิบัติในการแจกระเบียนผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39339 - 2020-03-31 ประกาศ แนวปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย และนักการเวรประจำวัน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39263 109/2563 2020-03-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 งานบุคลากร
39226 - 2020-03-18 ประกาศ แนวปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
39225 - 2020-03-18 ประกาศ งดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 งานพัฒนาการหลักสูตรการเรียนการสอน
39223 - 2020-03-18 หนังสือราชการภายใน การสั่งซื้อหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ งานพัสดุ ครูทุกท่าน
39081 - 2020-03-04 ประกาศ การผ่อนผันการลงชื่อปฏิบัติงานของข้าราชการครู และพนักงานราชการ (ครู) ระหว่างการปิดภาคเรียน 2/2562 งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ