• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
32483 - 2018-01-29 หนังสือราชการภายใน ตารางกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ-ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ด่วนที่สุด งานประกันคุณภาพฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
32453 049/2561 2018-01-24 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32447 036/2561 2018-01-24 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
32431 040/2561 2018-01-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32365 ฝว003/2561 2018-01-15 บันทึกข้อความ การแนบรายละเอียดตามแบบรายงานการเก็บคะแนนระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิขาการ ครูทุกท่าน
32364 012/2561 2018-01-15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32361 - 2018-01-12 ประกาศ การเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 งานบุคลากร
32344 707/2561 2018-01-11 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมกลุ่ม ประจำปี 2561 งานบุคลากร
32323 - 2018-01-08 ประกาศ การพ้นสภาพการเป็น นร.นศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด่วน งานทะเบียน ครูทุกท่าน
32320 - 2018-01-08 ประกาศ รายละเอียดจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน
32274 006/2561 2018-01-04 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32219 - 2017-12-26 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มเสนอโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
32205 - 2017-12-25 ประกาศ ใบรับรองการเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย งานการเงิน
32165 - 2017-12-20 หนังสือราชการภายใน ฟอร์มสัญญาเงินยืม งานการเงิน
32164 - 2017-12-20 หนังสือราชการภายใน ฟอร์มใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ งานการเงิน
32137 - 2017-12-15 ประกาศ ตารางรถ เดินทางไปแข่งทักษะฯ ฝ่ายวิชาการ
32136 - 2017-12-15 ประกาศ ตารางการจัดห้องพัก แข่งทักษะฯ ระดับภาค จ.อุทัยธานี ฝ่ายวิชาการ
32130 681/2560 2017-12-15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32057 664/2560 2017-12-07 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32054 - 2017-12-06 หนังสือราชการภายใน สรุปเล่มภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละด้าน ด่วนมาก งานประกันฯ ครูและบุคลากรทุดท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ