• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
33150 - 2018-04-11 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มและรายละเอียดโครงการ E to E ด่วน งานโครงการพิเศษ
33091 ศธ0601/1221 2018-04-03 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สอศ. สอ. สอศ. ครูและบุคลากรทุกท่าน
33073 - 2018-03-30 ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
32961 148/2561 2018-03-22 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32952 - 2018-03-16 ประกาศ ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2561 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
32940 130/2561 2018-03-15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32915 - 2018-03-14 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน
32889 - 2018-03-12 ประกาศ แบบฟอร์มรายละเอียดการปฏิบัติงานของครูพิเศษสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ
32853 - 2018-03-09 ประกาศ ข้อกำหนดการรับใบ ปวช.และ ปวส. ฝว. ครูและบุคลากรทุกท่าน
32792 - 2018-03-02 ประกาศ กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
32786 105/2561 2018-02-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
32698 078/2561 2018-02-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการที่เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
32663 - 2018-02-16 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มขออนุมัติบุคคลทำการสอนปรับพื้นฐาน งานพัฒนาหลักสูตรฯ ครูทุกท่าน
32662 - 2018-02-16 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มขออนุมัติบุคคลทำการสอน 1 งานพัฒนาหลักสูตร ครูทุกท่าน
32631 - 2018-02-13 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป (เฉพาะบางสาขาวิชา)
32622 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.06 งานครูที่ปรึกษา
32621 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.05 งานครูที่ปรึกษา
32620 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.04 งานครูที่ปรึกษา
32619 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.03 งานครูที่ปรึกษา
32618 - 2018-02-12 ประกาศ แบบ คป.02 งานครูที่ปรึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ