• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
32053 - 2017-12-06 หนังสือราชการภายใน สรุปภาพรวมในแฟ้ม รายการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2560 ในแต่ละด้าน และตัวชี้วัด ด่วนมาก งานประกันฯ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
32036 - 2017-11-30 ประกาศ ตารางแข่งขันทักษะระดับภาค ปี 2560 ฝ่ายวิชาการ
32015 646/2560 2017-11-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 29-30 พย 60 ด่วน งานบุคลากร ครูและบุคลากรทุกท่าน
31952 596/2560 2017-11-21 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2/2560 งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
31863 615/2560 2017-11-09 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31795 601/2560 2017-10-31 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31728 573.1/2560 2017-10-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31680 - 2017-10-12 ประกาศ แบบฟอร์มแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
31679 - 2017-10-12 ประกาศ แบบฟอร์มปกแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
31677 - 2017-10-12 ประกาศ แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน ฝ่ายวิชาการ
31676 - 2017-10-12 ประกาศ แบบฟอร์มโครงการสอน ฝ่ายวิชาการ
31631 573/2560 2017-10-06 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2560 งานบุคลากร
31601 - 2017-10-04 ประกาศ ปฏิทินการศึกษา (ป.ตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการบัญชี
31588 561/2560 2017-10-02 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31587 556/2560 2017-10-02 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ยาม พนักงานขับรถ อยู่เวรประจำวัน และทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 งานบุคลากร ยาม และพนักงานขับรถทุกท่าน
31561 545/2560 2017-09-28 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2561 งานบุคลากร
31560 546/2560 2017-09-28 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางคืน) ประจำปี 2561 งานบุคลากร
31520 - 2017-09-26 หนังสือราชการภายใน ขอให้ครูที่ปรึกษาทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน คป.02 - 06 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
31473 536/2560 2017-09-22 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31415 - 2017-09-15 ประกาศ กรอบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ งานโครงการพิเศษฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ