• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
32617 - 2018-02-12 ประกาศ แจ้งการส่งรสรุปการปฏิบัติงาน (คป.02,คป.03,คป.04 และคป.06) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานครูที่ปรึกษา
32594 - 2018-02-09 ประกาศ ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่เวร ยาม ฝ่ายบริหารทรัพยากร
32565 071/2561 2018-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
32563 - 2018-02-07 ประกาศ รายละเอียดจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน
32562 - 2018-02-07 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ
32560 - 2018-02-07 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ
32558 066/2561 2018-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
32533 - 2018-02-05 ประกาศ ตารางจัดนิทรรศการวิชาโครงการ 2 ปี 2560 ฝ่ายวิชาการ
32512 058/2561 2018-02-01 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32508 056/2561 2018-02-01 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32493 048/2561 2018-01-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
32483 - 2018-01-29 หนังสือราชการภายใน ตารางกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ-ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ด่วนที่สุด งานประกันคุณภาพฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
32453 049/2561 2018-01-24 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32447 036/2561 2018-01-24 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
32431 040/2561 2018-01-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32365 ฝว003/2561 2018-01-15 บันทึกข้อความ การแนบรายละเอียดตามแบบรายงานการเก็บคะแนนระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิขาการ ครูทุกท่าน
32364 012/2561 2018-01-15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32361 - 2018-01-12 ประกาศ การเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 งานบุคลากร
32344 707/2561 2018-01-11 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมกลุ่ม ประจำปี 2561 งานบุคลากร
32323 - 2018-01-08 ประกาศ การพ้นสภาพการเป็น นร.นศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด่วน งานทะเบียน ครูทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ