• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
39068 - 2020-03-02 ประกาศ ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2563 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
38992 - 2020-02-21 ประกาศ กำหนด ปิดภาคเรียน 2/2562 และเปิดภาคเรียน 1/2563 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
38901 - 2020-02-11 ประกาศ ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
38867 054/2563 2020-02-05 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (6-7 ก.พ. 2563) งานบุคลากร
38806 585/2562 2020-01-28 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบุคลากร
38801 045/2563 2020-01-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563) งานบุคลากร
38800 043/2563 2020-01-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (27 ม.ค. 2563) งานบุคลากร
38772 - 2020-01-23 ประกาศ ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 2_2562 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
38771 - 2020-01-23 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผลประเมินผล
38768 - 2020-01-23 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผลประเมินผล
38766 - 2020-01-23 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
38744 - 2020-01-20 ประกาศ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา สมควรได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูแ งานบุคลากร
38701 - 2020-01-13 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานแนะแนว ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
38669 020/2563 2020-01-08 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (17 ม.ค.2563) งานบุคลากร
38668 019/2563 2020-01-08 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (14-16 ม.ค. 2563) งานบุคลากร
38588 655/2562 2019-12-27 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (26 ธ.ค.2562) งานบุคลากร
38576 - 2019-12-26 หนังสือราชการภายใน ฟอร์มทำเอกสารประกอบการสอน-ปวช และฟอร์มสั่งหนังสือ-ปวช งานพัสดุ ครูทุกท่าน
38558 651/2562 2019-12-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (24 ธ.ค.2562) งานบุคลากร
38497 644/2562 2019-12-16 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (17-19 ธันวาคม 2562) งานบุคลากร
38421 - 2019-12-06 ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ความประพฤติดี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562 งานแนะแนว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ