• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
38377 626/2562 2019-11-29 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (2 ธ.ค.2562) งานบุคลากร
38344 ฝบ1/052/2562 2019-11-26 บันทึกข้อความ การงดการจัดการเรียนการสอน (29 พ.ย.2562) ฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
38325 - 2019-11-21 ประกาศ ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
38319 ฝบ7/096/2562 2019-11-21 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลังกำหนดเวลา งานทะเบียน
38318 ฝบ7/092/2562 2019-11-21 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
38298 ฝบ7/091/2562 2019-11-19 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตามกำหนดเวลา งานทะเบียน
38291 609/2562 2019-11-18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (19 พ.ย. 2562) งานบุคลากร
38274 603/2562 2019-11-15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (21-22 พ.ย.2562) งานบุคลากร
38259 - 2019-11-14 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง งานพัสดุ
38226 - 2019-11-11 ประกาศ ประกาศการจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 งานหลักสูตรฯ ครูทุกท่าน
38214 583/2562 2019-11-08 คำสั่ง ยกเลิก และขอแก้ไข มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) งานบุคลากร
38152 - 2019-10-30 หนังสือราชการภายใน ประกาศกลุ่ม PLC 1-62 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ครูทุกท่าน
38151 - 2019-10-30 หนังสือราชการภายใน ประกาศกลุ่ม PLC 2- 61 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ครูทุกท่าน
38150 - 2019-10-30 หนังสือราชการภายใน ประกาศกลุ่ม PLC 1 - 61 งานพัฒนาหลักสูตร ครูทุกท่าน
38148 - 2019-10-30 หนังสือราชการภายใน แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน 2562 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ครูทุกท่าน
38138 577/2562 2019-10-29 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) งานบุคลากร
38105 544/2562 2019-10-22 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ 2563 งานบุคลากร
38104 - 2019-10-22 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเปิดรายวิชาเพื่อลงทะเบียน เป็นกรณีพิเศษ ฝ่ายวิชาการ
38081 - 2019-10-21 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
38080 - 2019-10-21 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ