• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
32320 - 2018-01-08 ประกาศ รายละเอียดจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน
32274 006/2561 2018-01-04 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32219 - 2017-12-26 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มเสนอโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
32205 - 2017-12-25 ประกาศ ใบรับรองการเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย งานการเงิน
32165 - 2017-12-20 หนังสือราชการภายใน ฟอร์มสัญญาเงินยืม งานการเงิน
32164 - 2017-12-20 หนังสือราชการภายใน ฟอร์มใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ งานการเงิน
32137 - 2017-12-15 ประกาศ ตารางรถ เดินทางไปแข่งทักษะฯ ฝ่ายวิชาการ
32136 - 2017-12-15 ประกาศ ตารางการจัดห้องพัก แข่งทักษะฯ ระดับภาค จ.อุทัยธานี ฝ่ายวิชาการ
32130 681/2560 2017-12-15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32057 664/2560 2017-12-07 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
32054 - 2017-12-06 หนังสือราชการภายใน สรุปเล่มภาพรวมการดำเนินงานในแต่ละด้าน ด่วนมาก งานประกันฯ ครูและบุคลากรทุดท่าน
32053 - 2017-12-06 หนังสือราชการภายใน สรุปภาพรวมในแฟ้ม รายการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2560 ในแต่ละด้าน และตัวชี้วัด ด่วนมาก งานประกันฯ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
32036 - 2017-11-30 ประกาศ ตารางแข่งขันทักษะระดับภาค ปี 2560 ฝ่ายวิชาการ
32015 646/2560 2017-11-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 29-30 พย 60 ด่วน งานบุคลากร ครูและบุคลากรทุกท่าน
31952 596/2560 2017-11-21 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2/2560 งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
31863 615/2560 2017-11-09 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31795 601/2560 2017-10-31 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31728 573.1/2560 2017-10-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31680 - 2017-10-12 ประกาศ แบบฟอร์มแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ
31679 - 2017-10-12 ประกาศ แบบฟอร์มปกแผนการสอน ฝ่ายวิชาการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ