• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
31414 - 2017-09-15 ประกาศ รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ งานโครงการพิเศษฯ
31350 - 2017-09-11 หนังสือราชการภายใน แบบรายงานการปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชา-แบบรายงาน-01 ด่วน งานบุคลากร ครูทุกท่าน
31341 506/2560 2017-09-08 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31329 - 2017-09-08 ประกาศ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
31255 - 2017-08-30 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 2/2560 งานพัสดุ ครูทุกท่าน
31236 - 2017-08-28 ประกาศ ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 งานวัดผล
31235 - 2017-08-28 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 งานวัดผล
31217 482/2560 2017-08-25 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31109 463/2560 2017-08-16 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31103 - 2017-08-15 หนังสือราชการภายใน คำขอโครงการปี-2561 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
31102 - 2017-08-15 หนังสือราชการภายใน คำขอครุภัณฑ์ปี-2561 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
31084 444.1/2560 2017-08-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31033 422/2560 2017-08-07 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
31032 421/2560 2017-08-07 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
30916 - 2017-07-26 ประกาศ แบบรายการครุภัณฑ์ ที่ขอตั้งตามแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
30850 380/2560 2017-07-20 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
30738 384/2560 2017-07-12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
30662 374/2560 2017-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
30495 338/2560 2017-06-20 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
30493 336/2560 2017-06-20 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร แต่งตั้งผู้รักษาการแทน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ