• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
38079 - 2019-10-21 หนังสือราชการภายใน แบบคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
38078 - 2019-10-21 หนังสือราชการภายใน แบบ คป.07 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
38077 - 2019-10-21 หนังสือราชการภายใน แบบ คป.06 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
38076 - 2019-10-21 หนังสือราชการภายใน แบบ คป.05 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
38072 - 2019-10-21 หนังสือราชการภายใน แบบ คป.01 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
38063 - 2019-10-18 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน
38062 - 2019-10-18 หนังสือราชการภายใน แบบ ปค.4 งานควบคุมภายใน
38061 - 2019-10-18 หนังสือราชการภายใน แบบ ปค.5 งานควบคุมภายใน
38059 576/2562 2019-10-18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (21 ต.ค.2562) งานบุคลากร
37970 548/2562 2019-10-03 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1_2562 งนบุคลากร
37943 536/2562 2019-09-26 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบุคลากร
37905 533/2562 2019-09-23 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบุคลากร
37904 534/2562 2019-09-23 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ (กลางคืน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบุคลากร
37903 535/2562 2019-09-23 คำสั่ง แต่งตั้งคนงาน นักการภารโรง ทำหน้าทีอยู่เวรประจำวัน และทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบุคลากร
37869 - 2019-09-18 ประกาศ กำหนดปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
37867 - 2019-09-18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (25 ก.ย. 2562) งานบุคลากร
37839 474/2562 2019-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (16 ก.ย.62) งานบุคลากร
37828 ฝบ7/074/2562 2019-09-13 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่แผนรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน
37825 513/2562 2019-09-12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (8-12 ต.ค.62) งานบุคลากร
37811 511/2562 2019-09-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (18-20 ก.ย.2562) งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ