• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
30464 323/2560 2017-06-16 คำสั่ง มอบหมายหนาที่ราชการประจำปีการศึกษา 1/2560 (เพิ่มเติม) งานบุคลากร
30406 - 2017-06-08 ประกาศ รายการกิจกรรมประจำปี งานบุคลากร
30400 260/2560 2017-06-08 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 1/2560 งานบุคลากร
30371 296/2560 2017-06-05 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
30363 250/2560 2017-06-05 คำสั่ง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางคืน) ประจำปี 2560 งานบุคลากร
30362 249/2560 2017-06-04 คำสั่ง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2560 งานบุคลากร
30330 - 2017-06-01 ประกาศ ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานชมรมวิชาพื้นฐานและชมรมวิชาชีพ -
30292 - 2017-05-29 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลการประกอบการจัดทำ SAR 2559 งานประกันฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
30215 267/2560 2017-05-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
30186 - 2017-05-17 ประกาศ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 งานพัสดุ
30153 - 2017-05-11 ประกาศ แผนที่แถว-ปวส.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
30152 - 2017-05-11 ประกาศ แผนที่แถว-ปวช.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
30141 - 2017-05-09 ประกาศ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
30075 - 2017-05-04 หนังสือราชการภายใน ข้อมูล นศ. เพื่อประกอบการจัดทำ SAR ของแผนกวิชา งานประกันคุณภาพฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
30063 - 2017-05-03 ประกาศ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ งานแนะแนว
30062 - 2017-05-03 ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
30061 - 2017-05-03 ประกาศ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง+กำหนดห้องเรียนที่ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
30012 ฝบ7/050 2017-04-27 หนังสือราชการภายใน รายงานผลการรับ นร.นศ.ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน ครูและบุคลากรทุกท่าน
30010 ฝบ7/049 2017-04-27 หนังสือราชการภายใน รายงานผลการรับมอบตัว นร.นศ. ปีการศึกษา 2560 (รอบสอบทั่วไป) งานทะเบียน ครูและบุคลากรทุกท่าน
30009 ศธ0601/3070 2017-04-27 หนังสือราชการภายนอก ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สอศ. ครูทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ