• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
37810 497/2562 2019-09-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (9 ก.ย. 2562) งานบุคลากร
37809 494.1/2562 2019-09-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (5-6ก.ย.2562) งานบุคลากร
37682 479/2562 2019-09-02 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (2-4 ก.ย.2562) งานบุคลากร
37679 - 2019-09-02 คำสั่ง ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานวัดผล
37678 - 2019-09-02 ประกาศ ตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 งานวัดผล
37664 476/2562 2019-08-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินห้องเรียนสีขาว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
37635 470/2562 2019-08-27 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (28 ส.ค. 2562) งานบุคลากร
37622 - 2019-08-26 ประกาศ ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ปี 2562 ฝ่ายวิชาการ
37593 - 2019-08-23 หนังสือราชการภายใน เกณฑ์วิชาโครงการ (การเขียนแผนธุรกิจ โครงการ โครงงาน) ฝ่ายวิชาการ
37579 443/2562 2019-08-22 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
37570 - 2019-08-21 หนังสือราชการภายใน กำหนดการและตารางการมอบหมายภารกิจงานทำบุญครบรอบ 82 วอศ.ลำปางและทอดผ้าป่า ฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูและบุตลากรทุกท่าน
37434 - 2019-08-07 ประกาศ ตัวอย่างโครงการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
37387 - 2019-08-02 ประกาศ ผลการคัดเลือกการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
37325 - 2019-07-25 ประกาศ กำหนดการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานบุคลากร
37304 - 2019-07-23 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา (ฝพ.) ครูทุกท่าน
37281 336/2562 2019-07-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (21-24 ก.ค.2562) งานบุคลากร
37172 - 2019-07-11 ประกาศ การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานบุคลากร
37161 ฝบ/057/2562 2019-07-10 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
37160 ฝบ7/057/2562 2019-07-10 บันทึกข้อความ รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
36992 - 2019-06-28 บันทึกข้อความ รายงานผลการตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ