• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
30004 - 2017-04-27 ประกาศ กำหนดการกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
29896 194/2560 2017-04-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2559 งานบุคลากร
29877 - 2017-04-07 หนังสือราชการภายใน ยุทธศาตร์ แผน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคน สอศ. (เอกสารการประชุมผู้บริหาร) ฝบ. ครูและบุคลากรทุกท่าน
29873 - 2017-04-05 หนังสือราชการภายใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ฝ่ายวิชาการ
29697 - 2017-03-16 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR 2559
งานประกันคุณภาพฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
29685 151/2560 2017-03-16 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
29616 130/2560 2017-03-08 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
29565 - 2017-03-02 หนังสือราชการภายใน แบบ คป.02-คป06 (ครูที่ปรึกษา) ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
29564 - 2017-03-02 หนังสือราชการภายใน เรียนครูที่ปรึกษาทุกท่าน ขอให้สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
29392 - 2017-02-10 ประกาศ ไม่อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าห้องสอบ งานการเงิน
29341 - 2017-02-07 หนังสือราชการภายใน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ งานบุคลากร
29340 - 2017-02-07 หนังสือราชการภายใน แบบรายงานการปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชา (แบ งานบุคลากร
29339 - 2017-02-07 หนังสือราชการภายใน แบบประเมินห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
29337 - 2017-02-06 ประกาศ ปฏิทินปฏิบัติราชการเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
29120 - 2017-01-17 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
29119 - 2017-01-17 ประกาศ ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
29074 - 2017-01-10 หนังสือราชการภายใน ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
29066 - 2017-01-09 ประกาศ ประกาศ วอศ.ลำปาง เรื่อง มอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น และช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่น ฝ่ายวิชาการ
29056 - 2017-01-09 ประกาศ ตารางรถไปแข่งขันทักษะ จ.ลำพูน 2559 ฝ่ายวิชาการ
29013 - 2016-12-29 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกครูดีเด่น-และนักเรียนนักศึกษาดีเด่น งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ