• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
30186 - 2017-05-17 ประกาศ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 งานพัสดุ
30153 - 2017-05-11 ประกาศ แผนที่แถว-ปวส.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
30152 - 2017-05-11 ประกาศ แผนที่แถว-ปวช.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
30141 - 2017-05-09 ประกาศ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
30075 - 2017-05-04 หนังสือราชการภายใน ข้อมูล นศ. เพื่อประกอบการจัดทำ SAR ของแผนกวิชา งานประกันคุณภาพฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
30063 - 2017-05-03 ประกาศ แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ งานแนะแนว
30062 - 2017-05-03 ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
30061 - 2017-05-03 ประกาศ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง+กำหนดห้องเรียนที่ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
30012 ฝบ7/050 2017-04-27 หนังสือราชการภายใน รายงานผลการรับ นร.นศ.ปีการศึกษา 2560 งานทะเบียน ครูและบุคลากรทุกท่าน
30010 ฝบ7/049 2017-04-27 หนังสือราชการภายใน รายงานผลการรับมอบตัว นร.นศ. ปีการศึกษา 2560 (รอบสอบทั่วไป) งานทะเบียน ครูและบุคลากรทุกท่าน
30009 ศธ0601/3070 2017-04-27 หนังสือราชการภายนอก ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สอศ. ครูทุกท่าน
30004 - 2017-04-27 ประกาศ กำหนดการกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
29896 194/2560 2017-04-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2559 งานบุคลากร
29877 - 2017-04-07 หนังสือราชการภายใน ยุทธศาตร์ แผน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคน สอศ. (เอกสารการประชุมผู้บริหาร) ฝบ. ครูและบุคลากรทุกท่าน
29873 - 2017-04-05 หนังสือราชการภายใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ฝ่ายวิชาการ
29697 - 2017-03-16 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR 2559
งานประกันคุณภาพฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
29685 151/2560 2017-03-16 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
29616 130/2560 2017-03-08 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
29565 - 2017-03-02 หนังสือราชการภายใน แบบ คป.02-คป06 (ครูที่ปรึกษา) ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
29564 - 2017-03-02 หนังสือราชการภายใน เรียนครูที่ปรึกษาทุกท่าน ขอให้สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ