• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
28915 - 2016-12-19 หนังสือราชการภายใน เรียนครูที่ปรึกษา ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน (คป.02 คป.03 และ คป.04) ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
28914 - 2016-12-19 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์ม คป.06 งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
28913 - 2016-12-19 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์ม คป. 01 - 05 งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
28720 - 2016-11-29 บันทึกข้อความ แบบบันทึกขอดำเนินการตามแผน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
28676 - 2016-11-24 ประกาศ ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียน วอศ.ลำปาง งานทะเบียน
28560 - 2016-11-15 หนังสือราชการภายใน แจ้งการส่ง แบบ คป.๐๖ ด่วนที่สุด งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
28549 - 2016-11-11 หนังสือราชการภายใน รายชื้อ นร.เลือกเสรี ปีการศึกษา 2559 (2) ครูมายูร ครูทุกท่าน
28548 - 2016-11-11 หนังสือราชการภายใน รายชื่อ นร.เลือกเสรี ปีการศึกษา 2/2559 (1) ครูมายุร ครูทุกท่าน
28486 - 2016-11-07 ประกาศ แบบฟอร์อมโครงการ-กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
28485 - 2016-11-07 ประกาศ แบบฟอร์อมโครงการ-กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
28467 - 2016-11-03 ประกาศ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ 2560 งานพัสดุ
28460 - 2016-11-03 ประกาศ ราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์-ปีงบประมาณ2560 งานพัสดุ
28330 - 2016-10-19 ประกาศ แบบฟอร์ม ปย.2 งานควบคุมภายใน
28327 - 2016-10-18 หนังสือราชการภายใน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูและบุคลากรทุกท่าน
28282 - 2016-10-14 ประกาศ การจัดส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน (สัปดาห์ที่ 10-17 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559) งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
28237 520/2559 2016-10-07 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2559 งานบุคลากร
28227 - 2016-10-06 หนังสือราชการภายใน แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด งานบุคลากร ครูทุกท่าน
28210 502/2559 2016-10-05 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางคืน) ประจำปี 2560 งานบุคลากร
28195 504/2559 2016-10-03 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ยาม พนักงานขับรถ อยู่เวรประจำวัน และทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 งานบุคลากร
28194 503/2559 2016-10-03 คำสั่ง แต่งตั้งคนงาน นักการภารโรงทำหน้าที่อยู่เวรประจำวันและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปี 2560 งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ