• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
36990 340/2562 2019-06-27 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (5, 8-9 ก.ค.2562) งานบุคลากร
36980 - 2019-06-26 หนังสือราชการภายใน เอกสารการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ของแผนกวิชา (ฟอร์ม) งานประกันฯ ครูทุกท่าน
36948 - 2019-06-24 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการจัดทำผลงานประดิษฐ์ฯ งานวิจัยฯ ครูทุกท่าน
36947 - 2019-06-24 หนังสือราชการภายใน เอกสารการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม งานวิจัย ครูทุกท่าน
36925 - 2019-06-21 ประกาศ นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่แลยาเสพติด งานบุคลากร
36884 - 2019-06-18 ประกาศ ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชมรมคาบกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
36878 - 2019-06-18 ประกาศ ประกาศผลการคัดเลือกการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด(เพิ่มเติม) ฝ่ายพัฒนากิจการนักรียนนักศึกษา
36871 - 2019-06-17 ประกาศ ตารางชมรมวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
36870 - 2019-06-17 ประกาศ แบบฟอร์มใบเก็บกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
36834 - 2019-06-13 บันทึกข้อความ สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 งานทะเบียน
36833 - 2019-06-13 ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา สมควรได้รับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" และ "คนดีศรีอาชีวศึกษา" ระดับสถานศึกษา ว งานบุคลากร
36782 303/2562 2019-06-10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
36759 295/2562 2019-06-07 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (30 มิ.ย.-4 ก.ค.62) งานบุคลากร
36672 - 2019-05-28 ประกาศ ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งานหลักสูตร
36659 - 2019-05-28 หนังสือราชการภายใน แบบขอจัดตั้งกลุ่ม PLC งานพัฒนาหลักสูตร ครูทุกท่าน
36658 - 2019-05-28 หนังสือราชการภายใน แบบขอจัดตั้งกลุม ใช้ประกาศที่วิลัยออกให้ (PLC) (ไฟล์ Word) งานพัฒนาหลักสูตร ครูทุกท่าน
36624 - 2019-05-23 หนังสือราชการภายใน แบบบันทึกข้อความขออนุญาตปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ฯ งานหลักสูตร ครูทุกท่าน
36585 252/2562 2019-05-15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (16-17 พ.ค. 2562) งานบุคลากร
36551 - 2019-05-10 ประกาศ เลื่อนวันเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
36529 - 2019-05-08 หนังสือราชการภายใน ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์และราคาวัสดุสำนักงาน 2562 งานพัสดุ ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ