• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
36487 2019-05-03 บันทึกข้อความ สรุปการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน บุคลากรทุกท่าน
36447 215/2562 2019-04-30 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
36377 2019-04-22 บันทึกข้อความ สรุปการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
36373 095/2562 2019-04-22 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (7-12 พ.ค.2562) งานบุคลากร
36241 116/2562 2019-04-01 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2561 งานบุคลากร
36212 160/2562 2019-03-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (25-27 มี.ค.2562) งานบุคลากร
36190 - 2019-03-22 รายงานการประชุม รายงานการประชุม 1/2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรทุกท่าน
36170 147/2562 2019-03-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (11-17 เม.ย.2562) งานบุคลากร
36149 - 2019-03-18 ประกาศ ประกาศเรื่อง การเปิด ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน
36075 124/2562 2019-03-11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
36034 - 2019-03-06 ประกาศ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือกบุคลากร ให้ได้รับการจ้างโดยใช้เงินตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานบุคลากร
36029 113/2562 2019-03-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการตามคำสั่งทุกท่าน
36027 - 2019-03-05 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและเปิดสอนภาคฤดูร้อน ฝ่ายวิชาการ
36024 - 2019-03-05 ประกาศ ข้อกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
36006 089/2562 2019-03-01 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (5-7 มี.ค.2562) งานบุคลากร
35870 - 2019-02-18 ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบสอบคัดเลือก (เฉพาะบางสาขาวิชา) งานทะเบียน
35853 072/2562 2019-02-14 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (11-15 มี.ค.2562) งานบุคลากร
35825 - 2019-02-13 ประกาศ ปฏิทินปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปีการศึกษา 2_2561,1_2562,2_2562 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
35796 - 2019-02-08 ประกาศ ใบสมัครโครงงานยกย่องเชิดชูเกียรติ 7 ความดี ประจำปีการศึกษา 2561 -
35795 061/2562 2019-02-08 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (13 ก.พ.2562) งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ