• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
24384 - 2015-08-17 ประกาศ แบบขอครุภัณฑ์์ต่ำกว่เกณฑ์ งานวางแผนฯ
24353 - 2015-08-11 ประกาศ แผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Road Map) พ.ศ. 2558 - 2561 งานวางแผนฯ
24274 2015-08-06 หนังสือราชการภายนอก การประกวดสื่อและนวัตกรรมภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2558 เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร
24273 - 2015-08-05 หนังสือราชการภายใน ประกาศของงานการเงิน (โครงการ กกส.) งานการเงิน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
24206 - 2015-07-29 ประกาศ กำหนดการต้อนรับ ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง
24057 - 2015-07-20 ประกาศ แบบฟอร์มรายงาน ประชุม การอบรม การสัมมนา งานบุคลากร
23974 - 2015-07-14 หนังสือราชการภายใน เกณฑ์การตัดสินประกวดเทียนพรรษาและขบวนแห่ฯ งานกิจกรรม ครูทุกท่าน
23749 - 2015-07-01 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR 2557 (ชุดที่ 2) งานประกันฯ ครู และบุคลากรทุกท่าน
23748 - 2015-07-01 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR 2557 (ชุดท่ี 1) งานประกันฯ ครู และบุคลากรทุกท่าน
23517 - 2015-06-17 คำสั่ง ตารางรายชื่อผู้ปฏิบัติงานโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ
23515 - 2015-06-17 ประกาศ กำหนดการพิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2558
งานวิชาการ
23475 - 2015-06-15 หนังสือราชการภายใน คุณครูที่ประสงค์ของบประมาณการจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด่วน
งานวิจัยฯ ครูทุกท่าน
23330 - 2015-06-03 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียน ระดับ ปวช.พ.ศ.2558 งานปกครอง
23329 - 2015-06-03 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2558 งานปกครอง
23224 188/2558 2015-05-26 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
23173 - 2015-05-21 ประกาศ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รายการค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายของบุคลากรในสังกัด วอศ.ลำปาง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
23129 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวส.2 ปี 2558 งานทะเบียน
23128 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวส.1 ปี 2558 งานทะเบียน
23127 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวช.3 ปี 2558 งานทะเบียน
23126 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวช.2 ปี 2558 งานทะเบียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ