• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
29392 - 2017-02-10 ประกาศ ไม่อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าห้องสอบ งานการเงิน
29341 - 2017-02-07 หนังสือราชการภายใน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ งานบุคลากร
29340 - 2017-02-07 หนังสือราชการภายใน แบบรายงานการปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชา (แบ งานบุคลากร
29339 - 2017-02-07 หนังสือราชการภายใน แบบประเมินห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
29337 - 2017-02-06 ประกาศ ปฏิทินปฏิบัติราชการเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
29120 - 2017-01-17 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
29119 - 2017-01-17 ประกาศ ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
29074 - 2017-01-10 หนังสือราชการภายใน ปฏิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
29066 - 2017-01-09 ประกาศ ประกาศ วอศ.ลำปาง เรื่อง มอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น และช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่น ฝ่ายวิชาการ
29056 - 2017-01-09 ประกาศ ตารางรถไปแข่งขันทักษะ จ.ลำพูน 2559 ฝ่ายวิชาการ
29013 - 2016-12-29 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกครูดีเด่น-และนักเรียนนักศึกษาดีเด่น งานบุคลากร
28915 - 2016-12-19 หนังสือราชการภายใน เรียนครูที่ปรึกษา ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน (คป.02 คป.03 และ คป.04) ด่วน งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
28914 - 2016-12-19 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์ม คป.06 งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
28913 - 2016-12-19 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์ม คป. 01 - 05 งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
28720 - 2016-11-29 บันทึกข้อความ แบบบันทึกขอดำเนินการตามแผน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
28676 - 2016-11-24 ประกาศ ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียน วอศ.ลำปาง งานทะเบียน
28560 - 2016-11-15 หนังสือราชการภายใน แจ้งการส่ง แบบ คป.๐๖ ด่วนที่สุด งานครูที่ปรึกษา ครูทุกท่าน
28549 - 2016-11-11 หนังสือราชการภายใน รายชื้อ นร.เลือกเสรี ปีการศึกษา 2559 (2) ครูมายูร ครูทุกท่าน
28548 - 2016-11-11 หนังสือราชการภายใน รายชื่อ นร.เลือกเสรี ปีการศึกษา 2/2559 (1) ครูมายุร ครูทุกท่าน
28486 - 2016-11-07 ประกาศ แบบฟอร์อมโครงการ-กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ