• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
28192 501/2559 2016-10-03 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2560 งานบุคลากร
27993 ศธ0601/6288 2016-09-07 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย สอศ. กรรมการทุกท่าน
27991 - 2016-09-07 ประกาศ แบบรายงานผลการใช้และพัฒนาสื่อการเรียนกานสอน ปีการศึกษา 2559 วอศ.ลำปาง ฝ่ายวิชาการ
27976 - 2016-09-06 ประกาศ แบบฟอร์มการสั่งหนังสือเรียนตามนโยบายฟรี 15 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
27931 - 2016-09-01 ประกาศ การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 งานปกครอง
27923 - 2016-08-31 ประกาศ ตารางจัดนิทรรศการวิชาโครงการ ระดับ ปวส. ฝ่ายวิชาการ
27894 - 2016-08-26 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
27892 - 2016-08-26 ประกาศ ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
27670 - 2016-08-02 ประกาศ โปรแกรมเที่ยวระยอง จันทบุรี พัทยา งานบุคลากร
27599 - 2016-07-27 คำสั่ง รายการครุภัณฑ์ ที่ขอตั้งในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
27358 - 2016-07-06 หนังสือราชการภายใน ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ วอศ.ลำปาง (เพิ่มรถใหม่ 2 คัน) งานพัสดุ ครู และบุคลากรทุกท่าน
27088 - 2016-06-14 ประกาศ แบบบันทึกการปฏิบัติงานการพบนักเรียน นักศึกษา (กิจกรรมโฮมรูม) (แบบ คป.06) งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
27065 - 2016-06-10 ประกาศ ตารางศึกษาดูงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
26950 - 2016-05-27 หนังสือราชการภายใน ขอให้นำซากพัสดุชำรุด ประจำปี 2558 ส่งกรรมการฯ งานพัสดุ ครูและบุคลากรทุกท่าน
26949 - 2016-05-27 หนังสือราชการภายใน ขอให้นำซากพัสดุชำรุด ประจำปี 2558 ส่งกรรมการฯ งานพัสดุ ครูและบุคลากรทุกท่าน
26948 - 2016-05-27 หนังสือราชการภายใน ข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR ๒๕๕๘ งานประกันฯ ครูและบุคลากรทุกท่าน
26931 253/2559 2016-05-26 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
26926 251/2559 2016-05-26 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
26854 ศธ0604/104 2016-05-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งทบทวนปรับปรุงรายการอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของ นร.สายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำนักนโยบายฯ ครูทุกท่าน
26825 ศธ0602/165 2016-05-19 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ (พรบ.อาชีวศึกษา51, มาตรฐานคุณวุฒิ, มาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี) สำนักความร่วมมือ ครูและบุคลากรทุกท่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ