• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
35754 053/2562 2019-02-01 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (8-9 ก.พ.62) งานบุคลากร
35753 044/2562 2019-02-01 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (3-5 ก.พ. 62) งานบุคลากร
35722 - 2019-01-30 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ
35721 - 2019-01-30 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายวิชาการ
35696 044/2562 2019-01-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (2-4 ก.พ.2562) งานบุคลากร
35694 043/2562 2019-01-28 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (28-29 ม.ค.2562) งานบุคลากร
35651 - 2019-01-23 ประกาศ รายละเอียดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียน
35577 - 2019-01-10 ประกาศ เกณฑ์วิชาโครงการ (การเขียนแผนธุรกิจ โครงการ) ฝ่ายวิชาการ
35576 - 2019-01-10 ประกาศ มาตรการในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ครู บุคากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ
35575 - 2019-01-10 ประกาศ คำประกาศเจตนารมณ์ การร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
35574 - 2019-01-10 ประกาศ ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 งานวัดผลและประเมินผล -
35572 - 2019-01-10 ประกาศ แผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 งานทะเบียน
35570 017/2562 2019-01-10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (13-19 ม.ค.2562) งานบุคลากร
35544 - 2019-01-08 ประกาศ ปฎิทินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
35361 686/2561 2018-12-12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (16-19 ธ.ค.2561) งานบุคลากร
35360 696/2561 2018-12-12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (14-15 ธ.ค.2561) งานบุคลากร
35359 698/2561 2018-12-12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (20-21 ธ.ค.2561) งานบุคลากร
35344 - 2018-12-11 ประกาศ การจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
35295 680/2561 2018-11-30 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (3-5 ธ.ค. 2561) งานบุคลากร
35279 674/2561 2018-11-29 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (30 พ.ย. 2561) งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ