• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26611 186/2559 2016-04-25 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน (26 เมย 59) ด่วนที่สุด งานบุคลากร รองฯ วารี
26375 - 2016-03-23 ประกาศ แบบฟอร์มการเลือกซื้อหนังสือเรียน ของ วอศ.ลป. ฝ่ายวิชาการ
26359 ศธ0606/1869 2016-03-22 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติหลักสูตร ปวส.พศ 2557 ประเภทบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดและ บริการยานยนต์ สำนักมาตรฐานฯ ครู และบุคลากรทุกท่าน
26338 - 2016-03-21 ประกาศ ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ วอศ.ลป.ประจำปีงบประมาณ 2559 งานพัสดุ
26322 - 2016-03-17 ประกาศ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้านหน้าที่ คนงาน) งานบุคคลากร
26321 - 2016-03-17 ประกาศ หลักเกณณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตารางการให้ให้คะแนน) งานบุคลากร
26315 - 2016-03-16 ประกาศ รายการราคาวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 งานพัสดุ
25571 - 2015-12-25 ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานทะเบียน
25377 - 2015-11-30 บันทึกข้อความ แบบบฟอร์มรายงานผลดำเนินโครงการ2559 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
25121 - 2015-11-03 หนังสือราชการภายใน เอกสารประกอบเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-2559 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
25120 - 2015-11-03 หนังสือราชการภายใน ฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ2559 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
25119 - 2015-11-03 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มโครงการ2559 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
25118 - 2015-11-03 หนังสือราชการภายใน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ2559 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
25117 - 2015-11-03 หนังสือราชการภายใน การขออนุญาตใช้เงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
25110 - 2015-11-03 ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 งานแนะแนว
25107 431/2558 2015-11-02 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
25071 - 2015-10-29 ประกาศ แบบ ปย.2 งานควบคุมภายใน
25052 - 2015-10-27 ประกาศ ขออนุญาตดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
24949 431/2558 2015-10-16 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
24946 - 2015-10-16 ประกาศ ราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ