• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
28485 - 2016-11-07 ประกาศ แบบฟอร์อมโครงการ-กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
28467 - 2016-11-03 ประกาศ รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ 2560 งานพัสดุ
28460 - 2016-11-03 ประกาศ ราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์-ปีงบประมาณ2560 งานพัสดุ
28330 - 2016-10-19 ประกาศ แบบฟอร์ม ปย.2 งานควบคุมภายใน
28327 - 2016-10-18 หนังสือราชการภายใน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูและบุคลากรทุกท่าน
28282 - 2016-10-14 ประกาศ การจัดส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน (สัปดาห์ที่ 10-17 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559) งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
28237 520/2559 2016-10-07 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2559 งานบุคลากร
28227 - 2016-10-06 หนังสือราชการภายใน แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด งานบุคลากร ครูทุกท่าน
28210 502/2559 2016-10-05 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางคืน) ประจำปี 2560 งานบุคลากร
28195 504/2559 2016-10-03 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ยาม พนักงานขับรถ อยู่เวรประจำวัน และทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 งานบุคลากร
28194 503/2559 2016-10-03 คำสั่ง แต่งตั้งคนงาน นักการภารโรงทำหน้าที่อยู่เวรประจำวันและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปี 2560 งานบุคลากร
28192 501/2559 2016-10-03 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (กลางวัน) ประจำปีงบประมาณ 2560 งานบุคลากร
27993 ศธ0601/6288 2016-09-07 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย สอศ. กรรมการทุกท่าน
27991 - 2016-09-07 ประกาศ แบบรายงานผลการใช้และพัฒนาสื่อการเรียนกานสอน ปีการศึกษา 2559 วอศ.ลำปาง ฝ่ายวิชาการ
27976 - 2016-09-06 ประกาศ แบบฟอร์มการสั่งหนังสือเรียนตามนโยบายฟรี 15 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
27931 - 2016-09-01 ประกาศ การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 งานปกครอง
27923 - 2016-08-31 ประกาศ ตารางจัดนิทรรศการวิชาโครงการ ระดับ ปวส. ฝ่ายวิชาการ
27894 - 2016-08-26 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
27892 - 2016-08-26 ประกาศ ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายวิชาการ
27670 - 2016-08-02 ประกาศ โปรแกรมเที่ยวระยอง จันทบุรี พัทยา งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ