• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
23125 - 2015-05-19 หนังสือราชการภายใน รายชื่อนักศึกษา ปวช.1 ปี 2558 งานทะเบียน
22973 - 2015-04-30 ประกาศ การประชุมผู้ปกครองครู และการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
22920 - 2015-04-24 หนังสือราชการภายใน SAR_ 2558 งานประกันคุณภาพฯ ครู และบุคลากรทุกท่าน
22798 - 2015-04-08 ประกาศ แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT ANLYSIS) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
22702 143/2558 2015-03-31 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 งานบุคลากร
22670 - 2015-03-27 ประกาศ กำหนดปิดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
22625 - 2015-03-24 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ งานบุคลากร
22618 - 2015-03-24 ประกาศ กำหนดปิด เปิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง งานบุคลากร ข้าราชการครูทุกท่าน
22607 131/2558 2015-03-23 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน งานบุคลากร
22505 - 2015-03-11 ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2558 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
22451 - 2015-03-05 ประกาศ สมุดบันทึกความดี ขรก.พลเรือน/จนท. งานบุคลากร
22429 - 2015-02-27 บันทึกข้อความ รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่มารายงานตัว (รอบโควตาพิเศษ) งานทะเบียน
22415 - 2015-02-26 ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2558 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
22355 - 2015-02-23 หนังสือราชการภายใน แจ้งเวียนครูและเจ้าหน้าที่ รับจดหมายเพื่อรับกล่องทีวีดิจิตอลฯ ด่วน งานประชาสัมพันธ์ ครูและเจ้าหน้าที่ฯ
22352 2015-02-23 หนังสือราชการภายใน แบบฟอร์มการใช้สื่อการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
22351 - 2015-02-23 ประกาศ แบบสมุดบันทึกความดี ขรกครู งานบุคลากร ขรก.ครูทุกท่าน
22340 - 2015-02-20 หนังสือราชการภายใน แจ้งการส่งวิจัยฯ ด่วนมาก งานวิจัย ครูทุกท่าน
22320 - 2015-02-20 ประกาศ ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 งานวัดผล
22312 - 2015-02-19 ประกาศ ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 งานวัดผล
22311 - 2015-02-19 ประกาศ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 งานวัดผลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ